Regulamin

Poniższe warunki regulują wszelkie korzystanie z witryny https://www.wowelo.com/ oraz wszystkich treści, usług i produktów dostępnych na stronie lub za jej pośrednictwem (razem Witryna). Witryna jest własnością i jest obsługiwana przez Wowelo („Wowelo”). Witryna jest oferowana pod warunkiem akceptacji bez modyfikacji wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych zasad operacyjnych, zasad (w tym między innymi Polityki prywatności Wowelo) i procedur, które mogą być okresowo publikowane w tej Witrynie przez Wowelo (łącznie „Umowa”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową przed uzyskaniem dostępu do Witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny internetowej lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na związanie się warunkami niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze warunki są uważane przez Wowelo za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych warunków. Serwis dostępny jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 13 lat.

 1. Twoje https://www.wowelo.com/ Konto i Witryna. Jeżeli tworzysz blog/stronę w Serwisie, odpowiadasz za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i bloga oraz ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania dokonujące się w ramach konta oraz wszelkie inne czynności podejmowane w związku z blogiem. Nie wolno opisywać ani przypisywać słów kluczowych do swojego bloga w sposób wprowadzający w błąd lub niezgodny z prawem, w tym w sposób mający na celu handel nazwiskiem lub reputacją innych osób, a Wowelo może zmienić lub usunąć dowolny opis lub słowo kluczowe, które uzna za nieodpowiednie lub niezgodne z prawem, lub w inny sposób mogą spowodować odpowiedzialność Wowelo. Musisz natychmiast powiadomić Wowelo o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego bloga, konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Wowelo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony Użytkownika, w tym za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku takich działań lub zaniechań.
 2. Odpowiedzialność współpracowników. Jeśli prowadzisz bloga, komentujesz na blogu, publikujesz materiały w Witrynie, zamieszczasz łącza w Witrynie lub w inny sposób udostępniasz (lub zezwalasz osobom trzecim na udostępnianie) materiałów za pośrednictwem Witryny (wszelkie takie materiały, „Treść”) ), Ponosisz pełną odpowiedzialność za treść tych Treści i wszelkie szkody z nich wynikające. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana Treść stanowi tekst, grafikę, plik audio lub oprogramowanie komputerowe. Udostępniając Treści, oświadczasz i gwarantujesz, że:
  • Pobieranie, kopiowanie i używanie Treści nie narusza praw własności, w tym praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub tajemnic handlowych osób trzecich;
  • Jeśli pracodawca ma prawa do tworzenia własności intelektualnej, masz (i) otrzymał zgodę od pracodawcy, aby opublikować lub udostępnić treść, w tym, ale nie ograniczając się do jakiegokolwiek oprogramowania, lub (ii) zabezpieczoną od swojego pracodawcy zrzeczenie się, Wszystkie prawa do treści;
  • W pełni przestrzegałeś licencji innych firm związanych z Treścią i zrobiłeś wszystko, co niezbędne, aby pomyślnie przekazać użytkownikom końcowym wszelkie wymagane warunki;
  • Zawartość nie zawiera ani nie instaluje wirusów, robaków, złośliwych programów, koni trojańskich ani innych szkodliwych lub niszczących treści;
  • Zawartość nie jest spamem, nie jest maszynowo ani losowo generowana i nie zawiera nieetycznych lub niechcianych treści komercyjnych przeznaczonych do kierowania ruchem na witryny osób trzecich lub zwiększenia rankingu w wyszukiwarkach witryn osób trzecich lub do dalszych niezgodnych z prawem działań (takich Jako phishing) lub wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła materiału (takiego jak fałszowanie);
  • Treści nie są pornograficzne, nie zawierają zagrożeń ani podżegać do przemocy wobec osób fizycznych ani podmiotów, a także nie narusza praw prywatności ani upowszechniania się osób trzecich;
  • Twój blog nie jest reklamowany przez niechciane wiadomości elektroniczne, takie jak łącza spamowe w grupach dyskusyjnych, listy e-mailowe, inne blogi i witryny internetowe oraz podobne niechciane metody promocyjne;
  • Twój blog nie został nazwany w sposób, który wprowadzałby czytelników w błąd, którzy myślą, że jesteś inną osobą lub firmą. Na przykład adres URL lub nazwa Twojego bloga nie jest imieniem osoby innej niż Ty lub nazwa firmy innej niż Twoja; i
  • w przypadku Treści, które zawierają kod komputerowy, dokładnie skategoryzowałeś i/lub opisałeś rodzaj, charakter, zastosowania i efekty materiałów, niezależnie od tego, czy zażądał tego Wowelo, czy w inny sposób.

  Przesyłając Treść do Wowelo w celu umieszczenia w Twojej Witrynie, udzielasz Wowelo ogólnoświatowej, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na reprodukcję, modyfikację, adaptację i publikowanie Treści wyłącznie w celu wyświetlania, dystrybucji i promowania Twojego bloga . Jeśli usuniesz Treść, Wowelo dołoży uzasadnionych starań, aby usunąć ją z Witryny, ale przyjmujesz do wiadomości, że buforowanie lub odniesienia do Treści mogą nie być natychmiast niedostępne.

  Bez ograniczania jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji, Wowelo ma prawo (choć nie obowiązek), według własnego uznania Wowelo (i) odmówić lub usunąć wszelkie treści, które w uzasadnionej opinii Wowelo naruszają zasady Wowelo lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe lub budzące zastrzeżenia, lub (ii) zakończyć lub odmówić dostępu do Witryny i korzystania z niej jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi z jakiegokolwiek powodu, według wyłącznego uznania Wowelo. Wowelo nie będzie zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek wcześniej zapłaconych kwot.

 3. Płatność i odnowienie.
  • Ogólne warunki.
   Wybierając produkt lub usługę, zgadzasz się zapłacić Wowelo określoną jednorazową i/lub miesięczną lub roczną opłatę abonamentową (dodatkowe warunki płatności mogą być zawarte w innych komunikatach). Opłaty za subskrypcję będą naliczane na zasadzie przedpłaty w dniu zapisania się na Aktualizację i będą obejmować korzystanie z tej usługi przez wskazany miesięczny lub roczny okres subskrypcji. Płatności nie podlegają zwrotowi.
  • Automatyczne odnawianie. 
   O ile nie powiadomisz Wowelo przed końcem obowiązującego okresu subskrypcji, że chcesz anulować subskrypcję, Twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona, a Ty upoważnisz nas do pobrania obowiązującej wówczas rocznej lub miesięcznej opłaty subskrypcyjnej za taką subskrypcję (oraz wszelkich podatków) przy użyciu dowolnej karty kredytowej lub innego mechanizmu płatności, który mamy dla Ciebie w rejestrze. Aktualizacje można anulować w dowolnym momencie, przesyłając pisemną prośbę do Wowelo.
 4. Usług.
  • Opłaty; Zapłata. Zakładając konto Usług, zgadzasz się płacić Wowelo obowiązujące opłaty instalacyjne i opłaty cykliczne. Obowiązujące opłaty będą fakturowane od dnia ustanowienia usług i przed rozpoczęciem korzystania z takich usług. Wowelo zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności i opłat za trzydziestodniowym (30) pisemnym powiadomieniem. Usługi mogą zostać anulowane przez Ciebie w dowolnym momencie za trzydziestodniowym (30) pisemnym powiadomieniem skierowanym do Wowelo.
  • Wsparcie. Jeśli Twoja usługa obejmuje dostęp do priorytetowej pomocy technicznej przez e-mail. „Wsparcie przez e-mail” oznacza możliwość wysyłania próśb o pomoc techniczną przez e-mail w dowolnym momencie (przy uzasadnionych staraniach Wowelo, aby odpowiedzieć w ciągu jednego dnia roboczego) dotyczących korzystania z Usług VIP. „Priorytet” oznacza, że ​​wsparcie ma pierwszeństwo przed wsparciem dla użytkowników standardowych lub bezpłatnych usług https://www.wowelo.com/. Wszelka pomoc będzie świadczona zgodnie ze standardowymi praktykami, procedurami i zasadami usług Wowelo.
 5. Odpowiedzialność użytkowników witryny. Wowelo nie sprawdziło i nie może przeglądać wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego, zamieszczonych w Witrynie, w związku z czym nie może ponosić odpowiedzialności za treść, wykorzystanie lub skutki tych materiałów. Prowadząc Witrynę, Wowelo nie oświadcza ani nie sugeruje, że popiera zamieszczone tam materiały ani że uważa takie materiały za dokładne, przydatne lub nieszkodliwe. Jesteś odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony siebie i swoich systemów komputerowych przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi treściami. Witryna może zawierać treści obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób budzące sprzeciw, a także treści zawierające nieścisłości techniczne, błędy typograficzne i inne błędy. Witryna może również zawierać materiały, które naruszają prawa do prywatności lub reklamy, albo naruszają własność intelektualną i inne prawa własności osób trzecich, lub których pobieranie, kopiowanie lub używanie podlega dodatkowym warunkom, określonym lub nieokreślonym. Wowelo zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Witryny przez odwiedzających lub z pobierania przez tych odwiedzających zamieszczonych tam treści.
 6. Treść zamieszczona na innych stronach internetowych. Nie sprawdziliśmy i nie możemy przejrzeć wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego, udostępnionych za pośrednictwem witryn i stron internetowych, do których prowadzą łącza https://www.wowelo.com/ oraz ten link do https://www.wowelo .com/. Wowelo nie ma żadnej kontroli nad tymi witrynami i stronami internetowymi innymi niż Wowelo i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość ani sposób ich wykorzystania. Łącząc się z witryną lub stroną internetową inną niż Wowelo, Wowelo nie reprezentuje ani nie sugeruje, że popiera taką witrynę lub stronę internetową. Jesteś odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony siebie i swoich systemów komputerowych przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi treściami. Wowelo zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z witryn i stron internetowych innych niż Wowelo.
 7. Zasady dotyczące naruszania praw autorskich i DMCA. Ponieważ Wowelo prosi innych o poszanowanie jego praw własności intelektualnej, szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się na stronie https://www.wowelo.com/ lub do którego prowadzą łącza, narusza Twoje prawa autorskie, zachęcamy do powiadomienia Wowelo zgodnie z polityką Wowelo Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Wowelo odpowie na wszystkie takie powiadomienia, w tym w razie potrzeby lub w stosownych przypadkach, usuwając materiał naruszający prawo lub dezaktywując wszystkie linki do materiału naruszającego prawa. Wowelo zakończy dostęp odwiedzającego do Witryny i korzystanie z niej, jeśli w odpowiednich okolicznościach zostanie ustalone, że odwiedzający wielokrotnie narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Wowelo lub innych osób. W przypadku takiego rozwiązania Wowelo nie będzie zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwot uprzednio wypłaconych Wowelo.
 8. Własność intelektualna. Niniejsza Umowa nie przenosi z Wowelo na Ciebie żadnej własności intelektualnej Wowelo lub strony trzeciej, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostają (między stronami) wyłącznie z Wowelo. Wowelo, https://www.wowelo.com/, logo https://www.wowelo.com/ oraz wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i logo używane w związku z https://www.wowelo.com / lub Witryna są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi licencjodawców Wowelo lub Wowelo. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i logotypy użyte w związku z Witryną mogą być znakami towarowymi innych podmiotów trzecich. Korzystanie z Witryny nie daje Ci żadnego prawa ani licencji na powielanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek znaków towarowych Wowelo lub osób trzecich.
 9. Reklamy. Wowelo zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam na Twoim blogu, chyba że kupiłeś konto wolne od reklam.
 10. Atrybucja. Wowelo zastrzega sobie prawo do wyświetlania linków do przypisania, takich jak „Blog na https://www.wowelo.com/”, autora motywu i przypisania czcionki w stopce bloga lub na pasku narzędzi.
 11. Produkty partnerskie. Aktywując produkt partnerski (np. Motyw) od jednego z naszych partnerów, wyrażasz zgodę na warunki korzystania z usług tego partnera. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z warunków korzystania z usługi, dezaktywując produkt partnerski.
 12. Nazwy domen. Jeśli rejestrujesz nazwę domeny, używasz lub przenosisz wcześniej zarejestrowaną nazwę domeny, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że korzystanie z nazwy domeny podlega również zasadom Internet Corporation for Assigned Names and Numbers („ICANN”), w tym ich Prawa i obowiązki rejestracji.
 13. Zmiany. Wowelo zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub wymiany dowolnej części niniejszej Umowy. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszej Umowy pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie oznacza akceptację tych zmian. Wowelo może również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają warunkom niniejszej Umowy. 
 14. Zakończenie. Wowelo może w dowolnym momencie zakończyć Twój dostęp do całości lub dowolnej części Witryny, z podaniem przyczyny lub bez, z powiadomieniem lub bez, ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli chcesz rozwiązać niniejszą Umowę lub rozwiązać swoje konto https://www.wowelo.com/ (jeśli je posiadasz), możesz po prostu zaprzestać korzystania z Witryny. Niezależnie od powyższego, jeśli masz konto usług płatnych, takie konto może zostać zamknięte przez Wowelo tylko wtedy, gdy poważnie naruszysz niniejszą Umowę i nie naprawisz takiego naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od zawiadomienia Cię o tym przez Wowelo; pod warunkiem, że Wowelo może natychmiast zamknąć Witrynę w ramach ogólnego zamknięcia naszej usługi. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności. 
 15. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Witryna jest udostępniana „tak jak jest”. Wowelo oraz jego dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Ani Wowelo, ani jego dostawcy i licencjodawcy nie gwarantują, że Witryna będzie wolna od błędów lub że dostęp do niej będzie ciągły lub nieprzerwany. Rozumiesz, że pobierasz lub w inny sposób uzyskujesz treści lub usługi za pośrednictwem Witryny według własnego uznania i na własne ryzyko.
 16. Ograniczenie odpowiedzialności. W żadnym wypadku firma Wowelo ani jej dostawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy na podstawie jakiejkolwiek umowy, zaniedbania, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej teorii prawnej lub słuszności za: (i) jakiekolwiek szkody specjalne, przypadkowe lub wtórne; (ii) koszt zakupu produktów lub usług zastępczych; (iii) za przerwanie użytkowania lub utratę lub uszkodzenie danych; lub (iv) za wszelkie kwoty przekraczające opłaty uiszczane przez Ciebie na rzecz Wowelo na mocy niniejszej umowy w okresie dwunastu (12) miesięcy poprzedzających powództwo. Wowelo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie spowodowane sprawami pozostającymi poza ich rozsądną kontrolą. Powyższe nie ma zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące przepisy prawa.
 17. Ogólne przedstawicielstwo i gwarancja. Oświadczasz i gwarantujesz, że (i) korzystanie z Witryny będzie ściśle zgodne z Polityką Prywatności Wowelo, niniejszą Umową oraz wszystkimi obowiązującymi prawami i regulacjami (w tym między innymi wszelkimi lokalnymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi w Twoim kraju, stanie, mieście lub innego obszaru rządowego, dotyczące zachowania online i dopuszczalnych treści, w tym wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju, w którym mieszkasz) oraz (ii) korzystanie z Witryny nie będzie naruszać ani sprzeniewierzać praw własności intelektualnej osób trzecich.
 18. Odszkodowanie. Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Wowelo, jej kontrahentów i licencjodawców oraz ich odpowiednich dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami i wydatkami, w tym opłatami adwokackimi, wynikającymi z korzystania przez Ciebie z Witryny, w tym między innymi naruszenia niniejszej Umowy.
 19. Różne. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Wowelo a Tobą w odniesieniu do jej przedmiotu i może być modyfikowana jedynie pisemną poprawką podpisaną przez upoważnionego członka zarządu Wowelo lub przez wysłanie poprawionej wersji przez Wowelo. Z wyjątkiem przypadków, w których obowiązujące prawo stanowi inaczej, niniejsza Umowa, dostęp do Witryny lub korzystanie z niej podlega prawu stanu Kalifornia, USA, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych oraz właściwego miejsca dla wszelkie spory wynikające z nich lub z nimi związane będą rozstrzygane przez sądy stanowe i federalne w hrabstwie San Francisco w Kalifornii. Z wyjątkiem roszczeń o zadośćuczynienie lub zadośćuczynienie lub roszczeń dotyczących praw własności intelektualnej (które można wnieść do dowolnego właściwego sądu bez wniesienia zabezpieczenia), wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Kompleksowymi zasadami arbitrażu Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. („JAMS”) przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z tymi Zasadami. Arbitraż odbędzie się w hrabstwie San Francisco w Kalifornii w języku angielskim, a decyzja arbitrażowa może zostać wykonana w dowolnym sądzie. Strona wygrywająca we wszelkich działaniach lub postępowaniach mających na celu wyegzekwowanie niniejszej Umowy będzie uprawniona do zwrotu kosztów i honorariów adwokackich. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, ta część będzie interpretowana tak, aby odzwierciedlała pierwotne intencje stron, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy. Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek warunku niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek jej naruszenia w dowolnym przypadku nie oznacza zrzeczenia się takiego warunku lub późniejszego naruszenia. Możesz scedować swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy na dowolną stronę, która wyraża zgodę na przestrzeganie jej warunków; Wowelo może dokonać bezwarunkowej cesji swoich praw wynikających z niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa będzie wiążąca i będzie obowiązywać z korzyścią dla stron, ich następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy.